Op deze pagina wordt een opsomming van arrangementen gegeven die ik voor blokfluitensemble De Medeklinkers heb gemaakt.

Bladmuziek kan direct worden bekeken, worden geopend door op de link of afbeelding te klikken en dan worden geprint af gedownload. Op een PC of laptop kan direct de PDF worden ingezien. Op tablets en smartphones kan dat niet.

Onder de plaatjes kan een audio-afspeler staan om de muziek te beluisteren/oefenen, maar die kan ook gedownload worden wanneer er rechts drie puntjes staan waarop geklikt kan worden.

Kerstliedjes


Stille nacht

Een arrangement voor 6-stemmige begeleiding van een koor met 1 sopraanfluit. 2 altfluiten, 1 tenorfluit en 2 basfluiten.
Verloop van de muziek: 1 intro, 2 coupletten door herhaling, dan tussenspel, spring naar segno voor 3e couplet en dan naar coda voor naspel.
De sopraanfluit doet van de coupletten alleen het 3e couplet mee, maar wel intro, tussenspel en naspel. De Tenor speelt alleen het eerste couplet niet mee. Staat in de muziek aangegeven.

Bladmuziek en luisteren/oefenen

Alle blokfluiten met koor
Sopraanblokfluit apart
Altblokfluit 1 apart
Altblokfluit 2 apart
Tenorblokfluit 1 apart
Basblokfluit 1 apart
Basblokfluit 2 apart

Joy to the world

Joy to the world is een vrolijk kerstlied.
De tekst wordt toegeschreven aan de Britse predikant Isaac Watts en wordt voor het eerst vermeld in 1719. Hoewel de componist van het lied onbekend is, wordt weleens gesuggereerd dat de muziek van de Amerikaanse componist Lowell Mason kan zijn. Een aantal zinnen uit het lied zijn afkomstig uit de Bijbel, vanuit Psalm 98, 96: 11-12 en Genesis 3: 17-18. Het lied wordt vaak toegeschreven aan de Britse componist Georg Friedrich Händel. De tekst van het lied gaat over God die de redder Jezus in Israël tot de wereld bracht.

Het arrangement is voor 5 blokfluiten: 1 sopraan, 2 alten, 1 tenor en een bas. Een zesde is mogelijk door de sopraan of de bas te dubbelen.
Het lied heeft 4 coupletten. Opbouw: Intro – 3 coupletten – tussenspel (=intro) – laatste couplet, geen coda.

MP3 Bas, Tenor & Alt 2 samen