De auteurswet is een zeer uitgebreide wet waarvan een gedeelte is bedoeld voor het onderdeel kunst waaronder muziek valt. Aangezien ik te maken heb met muziekbeoefening en aan de andere kant met het schrijven van arrangementen voor koren en begeleiding is het van belang dat ik de auteurswet een beetje ken en vooral begrijp. Luister ik naar belangenorganisaties, dan krijg ik een nogal vervormd beeld voorgeschoteld. Om een juist beeld van de auteurswet te krijgen heb ik deze bestudeerd en in de onderstaande delen uiteengezet.

Ik ben geen jurist, maar ik probeer de vaak ingewikkelde teksten te begrijpen en dat op mijn manier uit te leggen. Ik beweer dus niet daarmee een juridisch advies te geven.

Ik heb de behandeling in stukken gehakt om het leesbaar te houden. Hieronder kunt u de delen doornemen en wens u veel leesgenot. Ik denk dat het zeer leerzaam is.